Тексты песен Тексты песен

Райхон - Yurak uradi

Припев:

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Кунларэмэз хам oтэб кетадэ.

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Бу юрак барэбэр бахтке етада.1 куплет.

Кунлар кетэдан, тунларэм oтадэ, юлар кетэдан, юларэм oтадэ,

Toхтамайдэ хеч, хатто бэр зумга соатлар хаёт oтар.

Meн бош экмайман, хеч кора кунларга, севгэ азобэ, ва бедор тунларга

Oтар хаммасэ ишонаман нурлий кунлар барэбэр келар!

Припев:

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Кунларэмэз хам oтэб кетада.

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Бу юрак барэбэр бахтке етада.

Юрак урада бум, юрак урада бум,

Оса одеймак хаётто бомэ тадэ.

2 куплет.

Булут oртэда бордэр нурлий куёш, факат бахтэмаз козэмэз оксин ёш,

Унутмайлик бэз келамэз дуньёга бэр бор, болсин бахт ёр.

Бэзга армонлар, болсин доим aрмон, юларэмэзда болсин яхши инсон,

Хамрох болсин бахт, кувонч ва кадамэмэзда доим бэзга.

Припев:

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Кунларэмэз хам oтэб кетадэ.

Бум-Бум-Бум Oвора, Бум-Бум-Бум Oвора,

Бум-Бум-Бум Бу юрак барэбэр бахтке етада.

Юрак урада бум, юрак урада бум,

Оса одеймак хаётто бомэ тадэ.

Поделиться:

Количество просмотров: 16

Другие песни исполнителя