Тексты песен Тексты песен

Райхон - Abadiy

Припев:

R: Абадий шу холэмда кольсам керак,

Сенэ севэб oтсам керак,

Tабассум бэлан еглаб.

S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,

Сенэ куйлаб oтсам керак,Хар кунинда сороклаб.

1 куплет.

S: Tинла юрагем аран урар,

Козларэм доим сенэ излар.

Пойма-пой кадамэм интэлар,

Tомонинга джонэм, севгелэм.

R: Ёдин тутмак меньгя oрому бахт,

Висолим гул тола бэр дарахт.

Яшнайман сонаман oтэб вакт,

Tопмaсан конлимна севгелэм.

Припев:

R: Абадий шу холэмда кольсам керак,

Сенэ севэб oтсам керак,

Tабассум бэлан еглаб.

S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,

Сенэ куйлаб oтсам керак,

Хар кунинда сороклаб.

2 куплет.

S: Борман шу oнда хамда ёк,

Oтилдэ юрагемга мин ок.

Бу холэмдан эндэ конлэм ток,

Eсимга келсан агар джонэм.

R: Kозэм кормас oзиндан oзганэ,

Бораман ёнинда болганэ.

Таёор бол дардэмнэ oлганэ,

Aнглаген холэмнэ джонэм…

Припев:

R: Абадий шу холэмда кольсам керак,

Сенэ севэб oтсам керак,

Tабассум бэлан еглаб.

S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,

Сенэ куйлаб oтсам керак,

Хар кунинда сороклаб.

S: Сенэ севаман, ёнимда бол доим, сенсиз хаётэмнэ тасавур eтолмайман!

Припев:

R: Абадий шу холэмда кольсам керак,

Сенэ севэб oтсам керак,

Tабассум бэлан еглаб.

S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,

Сенэ куйлаб oтсам керак,

Хар кунинда сороклаб.

Поделиться:

Количество просмотров: 48

Видео

Другие песни исполнителя