Тексты песен Тексты песен

Райхон - Samodan

1 куплет.

Ляпалэ демай, дардэм токмай,

Aнэгэн коргэм келарэ шундай.

Зор этма ундай!Kундуз тунда, сенэ кэм сева оладэ овудай?!

Конгэл дармонэм, кора козлэ ёрэм, ёдинда колай!

Припев:

Само, самодан

Селдай устинга устун ёгэлай,

Ёгэлэб толай!

Само, самодан

Селдай устинга устун ёгэлай, ёгэлай

Калбэга окэб, сеньга ярашган

Ман дур ёр болай, ёр болай.

2 куплет.

Aрмонда созмай, охэм урмай

Майлэ, озоринга хам коникай!

Дармонин болай, дилда яшай,

Аёрэм, ёлгонэнга мен ишонай!

Конгэл дармонэм, кора козлэ ёрэм, ёдинда колай!


Припев:

Само, самодан

Селдай устинга устун ёгэлай,

Ёгэлэб толай!

Само, самодан

Селдай устинга устун ёгэлай, ёгэлай

Калбэга окэб, сеньга ярашган

Ман дур ёр болай, ёр болай.

Поделиться:

Количество просмотров: 16

Другие песни исполнителя