Тексты песен Тексты песен

INDI - Sevgi ( Севгэ )

1 куплет.

Парвозэм истар осмон

Лейкин канотэм кайрэлда,

Солдэ булутлар соя

Сендан юрагэм айрэлда.

Барэбэр боламэз бэргя бэргя.

Припев:

Севгэ севгэ, Севгэ севгэУчуман ортанкдан энтэлэб кушда.

Джонам джонам, Джонам, джонам

Меньгя бу дуньё- ю у дуньё тушдай.

2 куплет.

Tельба Аслэ бу Дуньё

Сигмас Мухаббат га он хеч, га он хеч.

Вакт б’xтаб колдэ гоё

Барча aфсуслар Эндэ кеч.

Барэбэр боламэз бэргя бэргя.


Припев:

Севгэ севгэ, Севгэ севгэ

Учуман ортанкдан энтэлэб кушда.

Джонам джонам, Джонам, джонам

Меньгя бу дуньё- ю у дуньё тушдай.


Севгэ севгэ, Севгэ севгэ

Севгэ севгэ, Севгэ севгэ.

Поделиться:

Количество просмотров: 5